AC40 - DANE TECHNICZNE
powiększ zdjęcie
 

AC 40 w pełni dwukanałowy audiometr kliniczny klasy I

Audiometria tonalna na słuchawki powietrzne i słuchawkę kostną i wolne pole
Ton prosty, rewersyjny, impulsowy, pulsujący , modulowany częstotliwościowo od 1 do 25%
Szum maskujący wąskopasmowy NBN, lub szerokopasmowy WN i SN
Źródła sygnału : ton , mikrofon, CD/magnetofon, szum
Wyjścia : Słuchawki powietrzne lewa prawa lub obie razem, słuchawka kostna, słuchawka insert, słuchawki wewnątrz uszne E-artone, słuchawki wysokoczęstotliwościowe, wolne pole lewy i prawy kanał
Zakres częstotliwości od 125 do 20 000 Hz podzielony na dwa podzakresy - 125- 8000 Hz i od 8000 do 20 000Hz

Multiczęstotliwościowy podział pasma w odstępach : 1/2 - 1/24 oktawy

Testy :

 • Audiometria tonalna ręczna i automatyczna wg Hughson-Westlake lub Bekessy

 • Audiometria słowna z wyliczaniem % współczynnika poprawności powtarzania

 • SISI, z programowanymi przyrostami: 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1; 2; 5; 20 dB

 • ABLB, z programowaną pulsacją i czasem trwania bodźca

 • Stengera, dla tonu i mowy

 • Langenbeck ( ton w szumie )

 • Master Hearing Aid

 • Hearing Loss Simulator

 • QuickSIN

 • Dwustronna komunikacja z pacjentem , podsłuch sygnału badającego, wbudowany mikrofon

 • Oprogramowanie Otoacces

 • Graficzny kolorowy wyświetlacz 8,4" i rozdzielczości 800x600pikseli

 • Zasilanie sieciowe 220-240V 50-60 Hz maksymalny pobór mocy 80 VA

 • Wymiary 522x366x98mm waga 7,9 kG

Częstotliwości i maksymalne natężenia:

Częstotliwość

 w Hz

AC TDH 39

w dB HL

Szum NBN dla

 TDH 39w dB HL

BC    B-71

w db HL

125

90

80

-

160

95

85

 

200

100

90

 

250

110

100

45

315

115

105

50

400

120

110

65

500

120

110

65

630

120

110

70

750

120

110

70

800

120

110

70

1000

120

110

70

1250

120

110

70

1500

120

110

70

1600

120

115

70

2000

120

110

75

2500

120

110

80

3000

120

110

80

3150

120

110

80

4000

120

110

80

5000

120

110

60

6000

120

110

55

6300

120

110

50

8000

110

100

50

 

 

 

 

8000

105

90

 

9000

105

90

 

10000

100

90

 

11200

95

85

 

12500

90

85

 

14000

85

75

 

16000

75

65

 

18000

110 (SPl)

95 (SPL )

 

 Producent INTERACOUSTICS Dania www.interacoustics.com